Priscila Retamozo Ramos

Priscila Retamozo Ramos

Co-fundadora | Responsable de proxectos formativos

Nacida en Arxentina, vivo desde os dez anos en Galicia, onde cursei os meus estudos en Ciencias Políticas e que continuei co Mestrado en Igualdade de Xénero. Dende aqueles anos estiven implicada na coordinación do proxecto coeducativo “Comando Igualdade” sobre o que coescribín dous libros («Comando Igualdade» e «A revolución feminista nas aulas») xunto co referente Chis Oliveira. O meu desexo de contribuír levoume a ser a directora de contidos e presentadora do programa «Histérikas Histórikas», que recibiu o premio Youtubeiras Revelación en 2022.

Teño unha recoñecida e consolidada traxectoria en igualdade de xénero que comezou en ONU Mulleres Ecuador, onde fun asistente técnica da Área de Erradicación da Violencia contra a Muller durante un ano. Alí traballei de xeito interdisciplinar en relación coas áreas de cambio climático e comunicación.

Dende fai anos imparto ponencias e formacións relacionadas coa transversalización da perspectiva de xénero, políticas públicas, teoría feminista, violencia virtual, coeducación, prevención da violencia de xénero, entre outras, dirixidas a infancia, adolescencia e persoas adultas. Encárgome do deseño, docencia e avaliación Xestiono proxectos para empresas, organismos e entidades públicas a quen asesoro no deseño e cumprimento dos seus protocolos de prevención do acoso e plans de igualdade.

Pola miña traxectoria fun premiada en 2022 co Premio Emilia Pardo Bazán no País das Rías na categoría Feminismo.